HOW TO ORDER

01. เลือกสินค้าที่ต้องการและเหมาะสม โดยให้ข้อมูล รุ่นสินค้า, ขนาด, การใช้งาน, ภาพหน้างานจริง (ราคาที่ประเมินอาจมีเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง)

02. ยืนยันการประเมินราคาขั้นต้น โดยชำระค่าวัดพื้นที่และออกแบบ (หักคืนให้เมื่อสั่งซื้อสินค้า) เพื่อนัดหมายสำรวจหน้างาน

03. เข้าวัดพื้นที่จริงเพื่อ พร้อมจัดทำแบบสินค้า และให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

04. ทีมงาน ALNEX ส่งแบบจากการวัดพื้นที่จริง พร้อมใบเสนอราคาตามแบบ

05. ลูกค้าตอบรับใบเสนอราคาพร้อมชำระค่ามัดจำสินค้าจำนวน 50% ของมูลค่าสินค้าเพื่อสั่งผลิต

06. ทีมงาน ALNEX นัดวันจัดส่งและติดตั้งพร้อมแจ้งการชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนทำการจัดส่งสินค้า (สินค้าใช้เวลาผลิต 4 – 6 สัปดาห์นับจากวันที่สรุปแบบเพื่อสั่งผลิต)

07. ทีมงาน ALNEX ติดตั้งสินค้า พร้อมออกใบส่งมอบงานและใบรับประกันสินค้า

CONTACT CHANELS

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา