sansara-gate 01
sansara-gate 02
sansara-gate 03
sansara-gate 04
sansara-gate 05
sansara-gate 06
sansara-gate 07
sansara-gate 08
sansara-gate 09
sansara-gate 01 sansara-gate 02 sansara-gate 03 sansara-gate 04 sansara-gate 05 sansara-gate 06 sansara-gate 07 sansara-gate 08 sansara-gate 09

PROJECT DETAILS

ชื่อโครงการ :

แสนสรา

เจ้าของโครงการ :

บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ลักษณะโครงการ :

คอนโดมิเนียมสำหรับพักอาศัย

สถานที่ :

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

สินค้าอัลเน็กซ์ :

– ประตูบานเลื่อนพร้อมประตูบานเปิดอลูมิเนียมฉลุลายใบไม้ สี Sahara Grey
– ประตูบานเลื่อนพร้อมประตูบานเปิดอลูมิเนียม ซี่ระแนง S1020 สี Sahara Grey
– ประตูบานเปิดอลูมิเนียมฉลุลายใบไม้ สีขาวสั่งผลิตพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา