PROJECT DETAILS

ชื่อโครงการ :

เพอร์เฟค เพลส แจ้งวัฒนะ

เจ้าของโครงการ :

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ :

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

สถานที่ :

ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สินค้าอัลเน็กซ์ :

ราวกันตก รุ่น Smart สีพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา