PROJECT DETAILS

ชื่อโครงการ :

เฮดควอเทอร์ส เอกมัย – ลาดพร้าว

เจ้าของโครงการ :

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ :

ที่ทำงานและบ้านพักอาศัย

สถานที่ :

ถนน อินทราภรณ์ เขตวังทองหลาง

สินค้าอัลเน็กซ์ :

ระบบแผงบังตาบาน Fix ซี่ S1010 สี Teak Brown
ระบบแผงบังตาบานเปิด ซี่ S1010 สี Teak Brown

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา