23-5-2019-Louver-1
23-5-2019-Louver-2
23-5-2019-Louver-3
23-5-2019-Louver-4
23-5-2019-Louver-5
23-5-2019-Louver-1 23-5-2019-Louver-2 23-5-2019-Louver-3 23-5-2019-Louver-4 23-5-2019-Louver-5

PROJECT DETAILS

ชื่อโครงการ :

เฮดควอเทอร์ส เอกมัย – ลาดพร้าว

เจ้าของโครงการ :

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ :

ที่ทำงานและบ้านพักอาศัย

สถานที่ :

ถนน อินทราภรณ์ เขตวังทองหลาง

สินค้าอัลเน็กซ์ :

ระบบแผงบังตาบาน Fix ซี่ S1010 สี Teak Brown
ระบบแผงบังตาบานเปิด ซี่ S1010 สี Teak Brown

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา