Prime 01
Prime 02
Prime 03
Prime 04
Prime 01 Prime 02 Prime 03 Prime 04

PROJECT DETAILS

ชื่อโครงการ :

Golden Land

เจ้าของโครงการ :

บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ :

ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายสรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

สินค้าอัลเน็กซ์ :

ระบบราวกันตกอลูมิเนียมติดกระจกนิรภัย รุ่น Prime กระจก
Temper 10 mm.

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา