Walk Way 01
Walk Way 02
Walk Way 03
Walk Way 04
Walk Way 16
Walk Way 01 Walk Way 02 Walk Way 03 Walk Way 04 Walk Way 16

PROJECT DETAILS

ชื่อโครงการ :

CHAMBERS CHAAN (แชมเบอร์ส ชาน)

เจ้าของโครงการ :

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลักษณะโครงการ :

คอนโด Low Rise 8 ชั้น 2 อาคาร , 7 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 317 ยูนิต

สถานที่ :

ถ.เสนานิคม 1 แยก วังหิน

สินค้าอัลเน็กซ์ :

Walkway ชุดคลุมทางเดินพร้อมระแนง สี Sahara Grey
แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน สี Bronze

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา