28 chidlom_01
28 chidlom_02
28 chidlom_03
28 chidlom_04
28 chidlom_06
28 chidlom_07
28 chidlom_08
28 chidlom_09
28 chidlom_10
28 chidlom_11
28 chidlom_12
28 chidlom_13
28 chidlom_14
28 chidlom_15
28 chidlom_16
28 chidlom_17
28 chidlom_19
28 chidlom_01 28 chidlom_02 28 chidlom_03 28 chidlom_04 28 chidlom_06 28 chidlom_07 28 chidlom_08 28 chidlom_09 28 chidlom_10 28 chidlom_11 28 chidlom_12 28 chidlom_13 28 chidlom_14 28 chidlom_15 28 chidlom_16 28 chidlom_17 28 chidlom_19

PROJECT DETAILS

ชื่อโครงการ :

28 Chidlom (ทเวนตี้เอท ชิดลม)

เจ้าของโครงการ :

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะโครงการ :

คอนโดมิเนียม HIGH RISE 2 อาคาร รวม 427 ยูนิต แบ่งเป็น

THE TOWER สูง 47 ชั้น จำนวน 243 ยูนิต

THE VILLA สูง 20 ชั้น จำนวน 184 ยูนิต

สถานที่ :

ถนนชิดลม

สินค้าอัลเน็กซ์ :

– ระบบระแนงอลูมิเนียม ซี่ Z20,Z30

– ราวกันตก รุ่น SMART H ออกแบบซี่ราวกันตกให้มีลักษณะบางและลึก

ขนาด1 X 5 ซม. หันด้าน 1 ซม. ออกสู่นอกตัวอาคาร

เสาของราวกันตก มีลักษณะเป็นตัว H

สี POWDER COATING ออกแบบพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา